Skip to content

Prof. Ph.D Javier Dies (CAT)

Prof. PhD. Ing. Javier Dies Llovera

 

Conseller Consejo de Seguridad Nuclear

C. De Pedro Justo Dorado 11, 28040, Madrid, SPAIN

E-mail: javier.dies@csn.es

Tel. +34 913460335

 

Catedràtic d’Universitat d’Enginyeria  Nuclear

(Actualment en excedència especial)

Nuclear Engineering Research Group (NERG), DFIS-Divisió Enginyeria Nuclear

Escola Técnica Superior de Enginyeria Industrial de Barcelona, (UPC), Avda. Diagonal 647, 08028 Barcelona,

E-mail: Javier.Dies@upc.edu

 J.Dies

Currículum resumit:

 • Conseller, Consejo de Seguridad Nuclear, (CSN)  2015-2021

 

 • Catedràtic d’Universitat en Enginyeria Nuclear, DFEN-ETSEIB-UPC, 2003-2015 (actual ment en excedència especial).

 

 • Enginyer Industrial, especialitat tècniques energètiques  per  l’ETSEIB.  (1985).

 

 • Primer Premi Projecte Final de Carrera promoció 84-85, d’Enginyer Industrial de tot Catalunya, lliurat per el Col·legi d’En­ginyers Industrials de Catalunya.

 

 • Doctor Enginyer Industrial per l’ETSEIB-UPC. (1989).

 

 • Premi Extraordinari de Doctorat per la UPC.


Activitats com a Conseller del CSN:

 

 • Membre del ple del Consell de Seguretat Nuclear  2015-2021.

 

 • Representant de España a la Comissió de Normes de Seguretat de l’Organització Internacional d’Energia Atòmica (CSS-OIEA)  2016-2020.

 

 • Conseller coordinador de la missió IRRS–ARTEMIS-IAEA a España a realitzar en 2018.

 

 • Conseller participant a les reunions de WENRA, 2015-2021.

 

Management, communication and International Experience in nuclear engineering.

 

 • Subdirector de l'Escola Tècni­ca Superior d'En­ginyeria In­dustrial de Barcelo­na, 1995-2002.

 

 • Vicepresident de la European Nuclear Education Network (ENEN), 2013-2016

 

 • Director de la Secció d'Enginyeria Nuclear de l'ETSEIB, UPC, 1999-2006.

 

 • Coordinador del Nuclear Engineering Research Group  (NERG) de la UPC (2005-2015).

 

 • Deputy European Master in Nuclear Energy  (EMINE) at UPC, 2010-2015

 

 • Ha  participat en 13 missions (Argentina, Austria, China, Ghana, Malasia, Saudi Arabia, Sud Africa, Tailandia,  USA, Vietnam) de la  International Atomic Energy Agency (IAEA).

 

 • Coordinador de d’Intensificació Nuclear de l’ETSEIB-UPC. 1999-2006.

 

 • Contact Person at UPC for European Nuclear Education Network (ENEN), que impulsa entre altres activitats el “European Master of Science in Nuclear Engineering” (EMSNE). 2005-2015.

 

 • Contact Person at UPC for ITER. 2005-2015.

 

 • Activitats de Comunicació i “outreach”,  programes de televisió (TVE, TV3, BTV, Miami-TV-USA, varis canals Sud Americans de TV), radio, diaris, conferencies a:  periodistes, polítics, professors de secundaria, estudiantes de secundaria, i públic en general, “Webinars”.

 

Education and training in nuclear Engineering.

 

 • Des de 1985 professor d’Enginyeria Nuclear al DFEN-ETSEIB-UPC. Actualment en excedència especial.

 

 • Professor Responsable a l’ETSEIB de les assignatures:
  • Física dels Reactors Nuclears,
  • Fusió Nuclear,

 

 • Professor col·laborador de les assignatures de la ETSEIB:
  • Seguretat Nuclear i Protecció Radioactiva, Tecnologia Nuclear, Física Nuclear. 

 

 • Professor de cursos de “ training on the job”:  

 

-Fonaments  d’ Operació de Reactors Nuclears.

-Operació de reactors Nuclears. Pràctiques amb simulador conceptual de central nuclear.

 

 • Autor de la Multimèdia de física de reactors nuclears, 800 pagines, disponible amb Angles, Español, Francès, Rus i Xines. La versió amb Àrab i Polac esta molt avanzada.  distribuïda a mes de 100 països per mitja de la IAEA-Nucleus-CLP.

 

 

 • Secretari de la Cátedra Argos en Seguretat Nuclear  finançada per “Consejo de Seguridad Nuclear” en la ETSEIB, 2005-2006.

 

 • Participació en programes d’innovació educativa subven­cionats.

 

 

Research and Development in Nuclear Engineering.

 

 • Participació amb projectes de I+D de la Comunitat Euro­pea (CEE/BI-6-278-E-EL, CEE/BI-7-0047.C-JR, FI-2W-0002-C-MB ) y amb projectes de I+D nacionals ( CICYT-AMB92-0817-C02-01, CICYT-AMB-IN93-0326, FTN2000-1743-C02-01, FTN2002-02601, ENE2004-05647-FTN, I0167, Asociación Eura­tom-Cie­mat C2544, ENRESA C2725, ENRESA C2725A, TECNATOM, Consejo de Seguridad Nuclear, Asociación Nuclear Asco-Vandellos II AIE, ENDESA, ITER Organitation, Fusion for Energy, Eurofusion.

 

 • Investigació 2004-2015: Seguretat Nuclear. Anàlisis Probabilístics de Seguretat  APS.

 

 • Articles publicats a les revistes: Nuclear Science and Technology, Journal of Nuclear Materials, SNE, Seguridad Nuclear, Recerca, Fusion Engineering and Design, Review of Scientific Instruments, Nuclear Fusion, Radia­tion Pro­tec­tion Dosi­metry, Health Physics, Journal of Plasma and Fusion Research Series, Physical review letters.

 

 • Referee  de revistes internacionals al àrea d’Enginyeria Nuclear i avaluador de projectes de investigació a nivell de Espanya i de la Unió Europea.

 

 • Ha dirigit  13 tesis doctorals  i 3 més  s’estan desenvolupant, relatives a l‘Enginyeria Nuclear. 

 

 • La “Comisión Nacional Evaluadora de la acti­vidad Investi­gadora” decidí donar valora­ció positiva per als trams 1998-2012  ( quatre sexennis d’investigació).

 

 • Autor de mes de 240 publicacions.

 

Altres

 

 • Data naixement 14-7-1962. Lleida.

 

 • Casat des de 1990 amb Teresa, una filla i tres fills.